Wij zijn ....


Stichting Hulpdienst Soesterberg bestaat al sinds 1974.

Toen startte deze hulpdienst "voor Soesterbergers, door Soesterbergers" als initiatief van de toenmalige wijkraad. Sinds die tijd is er natuurlijk wel wat veranderd, maar nog altijd zetten vrijwilligers zich belangeloos in voor hun dorpsgenoten met als slogan "Als burenhulp even niet lukt".

Bestuur

  • dhr. Jan Wim Roozenbeek, voorzitter
  • mw. Corry van Ginkel, secretaris/penningmeester
  • mw. Paula van den Berg, coördinator hulpvragen
  • mw. Joke Sies, bestuurslid
Maak een gratis website.